Konto bankowe na śmieci z cmentarza

Informuję, że opłaty na śmieci z cmentarza można również wnosić na specjalne konto w Banku Spółdzielczym w Lądku

BS LĄDEK  23 8542 0001 0200 2264 2000 0010

Wysokość opłaty śmieciowej za cały rok 2020 wynosi: za grób pojedyńczy 20 zł,-  za grób podwójny 40 zł,-  za  grób potrójny 60 zł,-

Wpłat można dokonywać na podane powyżej konto lub składając w kopercie z nazwiskiem dysponenta grobu (grobów), którego wpłata dotyczy; w kościele lub w kancelarii.  

" O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci"

 

  REGULAMIN cmentarza parafii  św. Mikołaja w LĄDKU

 

1. Administratorem  cmentarza  jest  Parafia  Rzymsko-Katolicka w Lądku      

    z  siedzibą  w  Lądku,  przy ul. Rynek 1.

2. Posługi  pogrzebowe  na  cmentarzu  należy  uzgadniać  z  Proboszczem  Parafii  

    św. Mikołaja  w  Lądku,  ul. Rynek  1,  tel.  0 63 27-63-067

3. Cmentarz  jako  miejsce  pochówku  zmarłych  jest  miejscem  poświęconym  i 

    zobowiązuje odwiedzających do zachowania się w sposób godny,  pełen szacunku

3. Na  cmentarzu  urządza  się  groby:  - ziemne  zwykłe

                                                        - ziemne  pogłębione

                                                        - groby  murowane (grobowce)

                                                        - groby  na  urny  (ziemne i murowane)

4. Na  cmentarzu  pobiera  się  opłaty  tzw:  pokładne  na  20 lat. Opłaty  pobierane 

    przez  administratora –  najpóźniej  w  dniu  pogrzebu, ustala  Kuria  Diecezjalna

5. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych  

    zezwoleń  oraz  wcześniejszego  zaaprobowania  projektu  przez  administratora

6. Wszelkie  odpady  i  śmieci  składujemy  wyłącznie  do  kontenera.  Zużyte 

    nagrobki, pomniki, kamienie, ziemię usuwamy z cmentarza  we  własnym  zakresie

7. Na  terenie  cmentarza  bezwzględnie  zabrania  się:

       - zakłócania  ciszy,  porządku  i  powagi  miejsca;

       - kradzieży  kwiatów, zniczy, elementów  wyposażenia  pomników;

       - przebywania  nieletnich  dzieci  bez  opieki;

       - picia  alkoholu  i  przebywania  w  stanie  nietrzeźwym;

       - palenia  papierosów;

       - wprowadzania  zwierząt;

       - wysypywania śmieci  poza  miejscem  do tego przeznaczonym

8. Na  terenie  cmentarza  zakazuje  się  bez  zezwolenia  administratora:

       - prowadzenia  prac  kamieniarskich,  budowlanych  i  działalności  handlowej

       - wjazdu pojazdami mechanicznymi

       - sadzenia  oraz  usuwania  drzew  i  krzewów,  niszczenia elementów wystroju

       - umieszczania  reklam

9. W  przypadku  naruszania  regulaminu  administrator  ma prawo  do występowania   

    do  odpowiednich  organów  o  nałożenie  sankcji  prawnych  i  administracyjnych.

 

                                                           Proboszcz  Parafii  św. Mikołaja  w  Lądku

 

 

                                                     Regulamin  cmentarza  sporządzono  na  podstawie:

                                                                     Dz. U. 1959 r., nr 11, poz. 62

                                                                     Dz. U. 1972 r., nr 47, poz. 298

                                                                     Dz. U. 2000 r., nr 23, poz. 295

Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

Sonda