Konto bankowe na śmieci z cmentarza

Informuję, że opłaty na śmieci z cmentarza można również wnosić na specjalne konto w Banku Spółdzielczym w Lądku

BS LĄDEK  23 8542 0001 0200 2264 2000 0010

Wysokość opłaty śmieciowej za cały rok 2020 wynosi: za grób pojedyńczy 20 zł,-  za grób podwójny 40 zł,-  za  grób potrójny 60 zł,-

Wpłat można dokonywać na podane powyżej konto lub składając w kopercie z nazwiskiem dysponenta grobu (grobów), którego wpłata dotyczy; w kościele lub w kancelarii.  

" O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci"

 

  REGULAMIN cmentarza parafii  św. Mikołaja w LĄDKU

 

1. Administratorem  cmentarza  jest  Parafia  Rzymsko-Katolicka w Lądku      

    z  siedzibą  w  Lądku,  przy ul. Rynek 1.

2. Posługi  pogrzebowe  na  cmentarzu  należy  uzgadniać  z  Proboszczem  Parafii  

    św. Mikołaja  w  Lądku,  ul. Rynek  1,  tel.  0 63 27-63-067

3. Cmentarz  jako  miejsce  pochówku  zmarłych  jest  miejscem  poświęconym  i 

    zobowiązuje odwiedzających do zachowania się w sposób godny,  pełen szacunku

3. Na  cmentarzu  urządza  się  groby:  - ziemne  zwykłe

                                                        - ziemne  pogłębione

                                                        - groby  murowane (grobowce)

                                                        - groby  na  urny  (ziemne i murowane)

4. Na  cmentarzu  pobiera  się  opłaty  tzw:  pokładne  na  20 lat. Opłaty  pobierane 

    przez  administratora –  najpóźniej  w  dniu  pogrzebu, ustala  Kuria  Diecezjalna

5. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych  

    zezwoleń  oraz  wcześniejszego  zaaprobowania  projektu  przez  administratora

6. Wszelkie  odpady  i  śmieci  składujemy  wyłącznie  do  kontenera.  Zużyte 

    nagrobki, pomniki, kamienie, ziemię usuwamy z cmentarza  we  własnym  zakresie

7. Na  terenie  cmentarza  bezwzględnie  zabrania  się:

       - zakłócania  ciszy,  porządku  i  powagi  miejsca;

       - kradzieży  kwiatów, zniczy, elementów  wyposażenia  pomników;

       - przebywania  nieletnich  dzieci  bez  opieki;

       - picia  alkoholu  i  przebywania  w  stanie  nietrzeźwym;

       - palenia  papierosów;

       - wprowadzania  zwierząt;

       - wysypywania śmieci  poza  miejscem  do tego przeznaczonym

8. Na  terenie  cmentarza  zakazuje  się  bez  zezwolenia  administratora:

       - prowadzenia  prac  kamieniarskich,  budowlanych  i  działalności  handlowej

       - wjazdu pojazdami mechanicznymi

       - sadzenia  oraz  usuwania  drzew  i  krzewów,  niszczenia elementów wystroju

       - umieszczania  reklam

9. W  przypadku  naruszania  regulaminu  administrator  ma prawo  do występowania   

    do  odpowiednich  organów  o  nałożenie  sankcji  prawnych  i  administracyjnych.

 

                                                           Proboszcz  Parafii  św. Mikołaja  w  Lądku

 

 

                                                     Regulamin  cmentarza  sporządzono  na  podstawie:

                                                                     Dz. U. 1959 r., nr 11, poz. 62

                                                                     Dz. U. 1972 r., nr 47, poz. 298

                                                                     Dz. U. 2000 r., nr 23, poz. 295

Święta

Czwartek, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Sonda