Historia kościoła św. Mikołaja Biskupa w Lądku

Pocysterski kościół, od 1845 roku parafialny, pochodzący z XVIII wieku, zlokalizowany jest we wsi gminnej LĄDEK w otwartej zabudowie w południowej części dawnego rynku, w odległości około 100 m. od drogi wojewódzkiej Konin-Pyzdry przy ulicy Niskiej. Kościół stoi na pograniczu Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Rzeka Warta płynie na południe od kościoła w odległości około 1500 m w linii prostej. Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa jest to cenny obiekt sakralnej architektury barokowej zbudowany w latach 1760-1777 z fundacji opata lądzkiego Konstantego Iłowieckiego. Jest to trójnawowa budowla wzniesiona na planie krzyża łacińskiego z prostokątnym prezbiterium i dwiema kaplicami usytuowanymi w ramionach transeptu. Masywną fasadę wyznaczają dwie zryzalitowane, czworoboczne, bliźniacze wieże, zwieńczone hełmami barokowymi krytymi blachą (wcześniej cynkową - od 1903 r.), obecnie (od 2008 r.) miedzianą. W wieży wschodniej usytuowane są trzy dzwony: większy "MIKOŁAJ", mniejszy "JÓZEF" i mała sygnaturka. Wszystkie odnowione staraniem Ks. Faliksa Grzelki i proboszcza Ks. Antoniego Kiszkurno przez Ludwisarnię Felczyńskich w Przemyślu w roku 1963. Kościół wykonano z cegły pełnej, formowanej ręcznie, murowanej na zaprawie wapiennej; nie tynkoanay. Więźba dachowa wykonana z drewna, dachy kryte dachówką karpiówką. Nad nawą główną i transeptem dach dwuspadowy. Nad nawami bocznymi dachy jednospadowe, tzw: pulpitowe. Kościół św. Mikołaja w Lądku górujący nad pobliską Doliną Warty, widoczny z odległych zakątków okolicy to barokowo-klasycystyczny, niezwykłej wartości obiekt artystyczny, wpisany do rejestru zabytków w Polsce, imponujący swą wielkością i pięknem.           Wchodząc do świątyni od razu rzuca się w oczy monumentalny ołtarz główny z figurami apostołów i przepięknym, niezwykłych rozmiarów (220x370 cm) obrazem patrona św. Mikołaja Biskupa, za którym dyskretnie skrywa się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem. Posiada także unikatową Drogę Krzyżową (poszczególne stacje to jakby medaliony na ścianach wielkości 220 x 370 cm. z freskami przedstawiającymi kolejne sceny biblijne). Poszczególne elementy ołtarza i wystroju świątyni nie sprawiają wrażenia natłoku ani przesytu, gdyż są pięknie usytuowane w przestronnym wnętrzu z wyczuwalną wrażliwością artystyczną twórców. To piękny, historyczny obiekt o wyjątkowej wartości artystycznej i niezaprzeczalnym pieknie.

                     Parametry obiektu:  - powierzchnia działki   - 2900 m2

                                                  - powierzchnia zabudowy: kościół   - 840 m2

                                                  - kubatura obiektu   - 6480 m3

                                                  - całkowita powierzchnia dachu   - 960 m2

Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

Sonda