Historia Kościoła Filialnego w Sługocinie

 

Historia Kościoła filialnego w Sługocinie sięga dość odległych czasów. W wielu wsiach przed  II Wojną  Światową były przydrożne kapliczki i krzyże. W naszej wsi też była kapliczka i trzy krzyże postawione razem. Niemcy w okresie okupacji polikwidowali wszystkie kapliczki i krzyże.

Po wojnie odbudową kaplic i stawianiem krzyży zajęli się mieszkańcy wiosek wraz z swoimi Proboszczami. Tak było również u nas. Sługocin był bardzo przeludnioną miejscowością. Dlatego też, w ramach reformy rolnej wielu mieszkańców  otrzymało możliwość budowy swoich domów w innych, niedalekich miejscach. Powstały budynki na Kolonii Sługocin i przy drodze Pyzdry-Golina.

Po wojnie również pobudowano kaplicę w miejscu dostępnym dla wszystkich. Działka pod budowę była ofiarą miejscowego gospodarza. Budowa tej powojennej kaplicy przypada na przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Kaplica nie należała do małych przydrożnych kapliczek, była bowiem trochę większa. Odprawiane były w niej okazjonalne msze święte, udzielano sakramentu chrztu, były nabożeństwa majowe i nabożeństwa różańcowe. Od początku był też odpust na „Św. Jana”. Od momentu wybudowania tej powojennej kaplicy myślano o jej rozbudowie, aby msze święte mogły być odprawiane w każdą niedzielę i w każde święto, a kaplica była kościołem filialnym.

Odległość od kościoła parafialnego (ponad 6 km) stanowiła dla mieszkańców tej wschodniej części parafii wielką trudność w dotarciu do kościoła parafialnego na niedzielną mszę świętą.

Widzieli ten problem Proboszczowie, ponieważ niedzielne msze święte były odprawiane w prywatnych domach w Sługocinie i Wacławowie.

Pragnienie rozbudowy kaplicy było tak silne, że przetrwało 30 lat od wybudowania tej powojennej kaplicy. Każdy z Proboszczów próbował dokonać rozbudowy kaplicy, ale nie dochodziło to do skutku.

Wypalono cegłę, która obok kaplicy stała wiele lat. Nie trzeba przypominać jakie były trudności w latach 1950-1985 w uzyskaniu pozwoleń na budowę obiektów sakralnych.

Kiedy w 1982 roku do parafii przybył ks. Franciszek Wlazło to również do niego mieszkańcy Sługocina i okolic zwrócili się z prośbą o rozbudowę istniejącej kaplicy. Ksiądz Wlazło zajął się tym od początku swojego posługiwania w Parafii Lądek.

Zamysł rozbudowy istniejącej kaplicy uległ modernizacji w kierunku budowy od nowa kaplicy – kościoła filialnego wraz z salką katechetyczną. Stara kaplica została rozebrana.

Starania o pozwolenia na budowę obecnego Kościoła Filialnego trwały od 1982 do 1985 roku. Była konieczność powiększenia działki pod budowę, pojawiły się wodociągi, budowała się obok autostrada A2 i pozwolenie wymagało wielu uzgodnień.

W 1985 roku rozpoczęto budowę. Zaangażowanie mieszkańców Sługocina i okolic  było tak duże, że żadne napisane i wypowiedziane słowa tego nie odzwierciedlą. Materiały budowlane przywożone były z dużych odległości np: cegła  z Witaszyc, a płyty betonowe z Barłóg k/Koła. Przez cały okres na terenie budowy Kościoła Filialnego pracowali mieszkańcy tej części parafii. Dźwig na budowie pojawił się dopiero, kiedy montowano konstrukcję dachową. Należy wspomnieć o środkach finansowych. Na budowę wzięto kredyt, którego poręczycielami byli miejscowi gospodarze. Kredyt spłacono z ofiar i darowizn parafian. Wspomnę zewnętrznych ofiarodawców: Ks. Zdzisława Różańskiego i ks.Stefana Flisiaka - więźnia Dachau - mieszkańca Sługocina (po wojnie mieszkał w Stanach Zjednoczonych)

Budowa naszego Kościoła Filialnego została zakończona w 1988 roku. Poświęcenia dokonał ówczesny Biskup Pomocniczy Diecezji Włocławskiej Roman Andrzejewski. Spełniło się wieloletnie dążenie lokalnej społeczności, by w tej części parafii mogły być odprawiane nabożeństwa.

Ten Dom Boży wymagał i wymaga systematycznej opieki, bieżących remontów i wyposażania. Trzeba przypomnieć, co było w tym kościele od początku jego istnienia. Ołtarz był drewniany z kościoła parafialnego. Jest do dziś przechowywany, służy czasem jako ołtarz polowy. Obecny ołtarz wraz z amboną i posadzką obejmującą całe prezbiterium został wykonany za ks. Antoniego Tabaka. Wyposażeniem początkowym kościoła były krzesła. Następnie sposobem gospodarczym z zakupionych desek wykonano ławki. Jest również dzwon im. Jana Pawła II. w dzwonnicy, której budowę zakończono staraniem obecnego proboszcza ks. Dariusza Kolskiego. Trzeba też wspomnieć o obrazach. Obraz główny św. Jana Chrzciciela pochodzi z powojennej kaplicy. Dwa obrazy boczne (Chrystusa i Matki Boskiej) są namalowane przez malarkę ludową Panią Wandę Orchowską, która zaczęła je malować od momentu budowy naszej Świątyni. Ofiarowała je księdzu Franciszkowi Wlazło , kiedy już można było je umieścić w naszym kościele. Dwie głowy (Chrystusa i Maryi) w części głównej kościoła są wykonane przez rzeźbiarza plastyka Janusza Marcisza i są jego darem.

W naszej Świątyni znajduje się również obraz Św. Antoniego , który pochodzi z Wacławowa a przebywał w domach, w których dawniej odprawiano msze święte niedzielne. Droga krzyżowa to rzeźby górali z Podhala. Wszystkie więc rzeczy znajdujące się w Kościele Filialnym mają swoją historię.

W Świątyni jest nagłośnienie, elektronowe organy i konfesjonały. Przed wejściem do kościoła ułożona jest kostka brukowa, która również jest darem serca życzliwych dobrodziejów. Kościół filialny jest otoczony ogrodzeniem z metalowych paneli wspartych na murowanych z kamienia słupach.

Na zakończenie powiem, że nasz Kościół  projektował inż. Holas, który projektował także kościół p.w. MB Szkaplerznej w Golinie oraz kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Koninie. Są tu bardzo mądre rozwiązania budowlane. Warto od tej strony tym się zainteresować.

Przepraszam, że nie wymieniłem nazwisk wszystkich tych, którzy mają swój udział w budowaniu i wyposażaniu Naszej Świątyni. Łatwo byłoby uczynić komuś krzywdę, a bardzo trudno ją później naprawić.

Wszechmocny czuwał nad tym Dziełem i On najlepiej wie ile serca, trudu i ludzkiego wysiłku jest w tych szacownych murach, i On oceni.

 

                                                                                                                                                                                                                        Stefan Młodożeniec

 

 

                                                                                                                                                                                                               Sługocin, dn. 18 kwietnia 2012 r.

Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

Sonda